[1]
A. Sherin, “EDITORIAL BOARD”, Khyber Med Univ J, vol. 3, no. 1, Oct. 2011.